Luc Mutsaers

Strateeg – Doener – Schrijver 

Trainer – Coach

 

Actueel

 

 

Strategisch adviseur voor de rijksoverheid voor logistieke vraagstukken specifiek in relatie tot zeehavens en achterlandverbindingen.

 

Schrijvend aan zijn zevende boek.

 

Actief in het bevorderen van werkplezier en werkcultuur door training, coaching en de weblog plezieropjewerk.nl

 

 

Boeken

 

 

De wereld, 1991, ISBN 90-9003953-8

 

58 tips voor meer plezier op je werk, 2007

 

Werkplezier, 2007, ISBN 978-90-5871-119-9

 

Springleven, 2009, ISBN 978-90-814333-1-0

 

Jouw leven, 2009, ISBN 978-90-814333-2-7

 

Rijk binnen 365 dagen, 2010, ISBN 978-90-814333-3-4

 

Werkgevers

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Bereikbaarheid, Coördinerend beleidsmedewerker zeehavens, 2011 – heden

 

Europese havendienstenverordening,  Rijkshavenstrategie, projectleider werkprogramma zeehavens 2014-2016, projectleider Mainportontwikkeling Rotterdam (o.a. aanleg Maasvlakte 2), deelnemingenbeleid zeehavens, algemeen accounthouder Havenbedrijven van Rotterdam en Moerdijk.

 

Plezieropjewerk.nl: Schrijver, trainer, coach, 2007 - heden

 

Ministerie van VROM: Teammanager Wonen en Ruimtelijke ordening, 2004 – 2008 (2007 waarnemend hoofd AJBZ)

 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Infrastructuur en Milieu: Senior strategisch adviseur, 2008 – 2011

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Coördinerend senior beleidsmedewerker crisisbeheersing, tevens plaatsvervangend hoofd, 2001 - 2004

 

Ministerie van Financiën: Coördinerend beleidsmedewerker Publiek-private Samenwerking, 2001

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:  Senior juridisch beleidsmedewerker GBA en Reisdocumenten, 1997 – 2001

 

Gemeente Waalwijk en gemeente Ridderkerk: Juridisch beleidsmedewerker / werkcoördinator tevens plaatsvervangend hoofd Bestuursondersteuning, 1994 – 1997

 

Ervaring

 

 

Management, dagelijkse aansturing, begeleiding en coaching van medewerkers (25 fte), strategische (beleids)advisering, ontwikkeling en implementatie van organisatieveranderingen, projectleiding van onderzoeken, grootschalige (inter)departementale projecten en complexe politiek gevoelige beleidsdossiers, voeren van Europese en nationale onderhandelingen, vertegenwoordiging van de departementsleiding.

 

Verzorging van trainingen en workshops aan groepen tot ongeveer 100 personen op het gebied van werkplezier, werkcultuur, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Contact

 

 

Mobiel: 06 - 12127364

 

E-mail: www.plezieropjewerk.nl/contact

 

 

Opleidingen

 

 

Atheneum B, Pauluslyceum Tilburg, 1982 – 1988

 

Juridische Bestuurswetenschappen, KUB / Tilburg University, 1988 - 1993

 

Nederlands recht, KUB / Tilburg University, 1995 - 1996